На русском | O’zbekha | English

Акциядорларга

1. "Бекабадцемент" АЖ Устави      

2. 2018 natijasi  2018 йил  2017йил,  2016 йил 2015 йил 2014 йил 2013 йил 2012 йил 2011 йил учун Аудиторлик хулосаси  

3. Афилланган шахслар рўйхати

4. «Бекободцемент» АЖ бошқаруви тузилмаси

5. Гувоҳнома

6. 2014 йилнинг 9 ойи бўйича эмиссия қимматли қоғозларининг рўйхатга олинган чиқарилиши тўғрисида ахборот

7. 2019 yil 1-choraqi balans 2018-yilgi qoldiq  1-chorak uchun 2018 yil uchun balans, 2017 yilning 1-choragi uchun balans2017 yilning yarmida balans2017 yil 9 oylik balans2017 uchun balans, 2016 yil uchun balans 2015 йил учун баланс 2019 yil 9 oylik balans  2020 yil 1-choraqi balans

8. 2016 йилнинг 1-чораги учун баланс

9. 2019 йил учун МСФО хисоботи 2014 ва 2015 йиллар учун МСФО ҳисоботи   2015 ва 2016 йиллар2018 йил  2018-2017 yillar uchun UFRS hisobot

10. Бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари 2016 йилнинг 1-чораги, 2016 йилнинг,   2017 йилнинг,  2019 йилнинг 1-чораги,  2019 йилнинг, 2020 йилнинг 1-чораги, 2020 йил 1-ярим йиллиги учун

11. Муҳим фактлар, 6-сонли муҳим факт, 8-сонли муҳим факт, 36-сонли муҳим факт 6-сонли муҳим факт ВОСА 03.03.17. 21-сонли мухим факт 21-сонли мухим факт 12.06.17  6-сонли муҳим факт ВОСА_2018  8-сонли муҳим факт_2018 6-сонли муҳим факт 19.07.19 8-сонли муҳим факт 19.07.19 36-сонли муҳим факт 26.07.19 Катта битимнинг муҳим факт 05.08.19 Катта битимнинг муҳим факт 06.08.19  6-сонли муҳим факт 15.10.19  6-сонли муҳим факт 13.01.20  8-сонли муҳим факт 13.01.20 6-сонли муҳим факт 18.02.20  8-сонли муҳим факт 13.02.20  6-сонли муҳим факт 04.07.20  8-сонли муҳим факт 04.07.20  32-сонли муҳим факт 04.07.20  36-сонли муҳим факт 04.07.20

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar.
31-son Essential fact. Emitentning qimmatli qog'ozlar egalariga topshirgan majburiyatlarini bajarish muddati.
Aniq fakt № 36. Tegishli shaxslar ro'yxatidagi o'zgarishlar.
8-son Essential fact. Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi yoki ijroiya organi tarkibi o'zgarishi.

Muhim fakt № 8 Ijro etuvchi organ tarkibidagi o'zgarishlar.

Muhim fakt № 6 Ijro etuvchi organ tarkibidagi o'zgarishlar.

Moddiy fakt № 6 Oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qaror
Moddiy fakt № 8 Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar
Affiliatsiyalangan shaxslar ro'yxatidagi 36-sonli moddiy o'zgarish
«Бекободцемент» АЖ Акциядорларнинг навбатдаги 2022 йил якунлари буйича умумий йиғилиши утказилиши туғрисида маълум килади
«Бекободцемент» АЖ Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида маълум килади.
«Бекободцемент» АЖ Акциядорларнинг 2023 йил якунлари буйича навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисида маълум қилади.

12. ВОСА баённомасидан 12.08.2016 йилдаги кўчирма.

13. 2015 йил якунлари бўйича йиллик ҳисобот

14. Акциядорлар

15. 2020 yil  Biznes-reja 2019 yil  Biznes-reja  2018 yil Bizness-reja  2017 йил Biznes-reja  2016 йил Biznes-reja

16. "Bekobodtsement" AK ichki audit xizmati to'g'risidagi nizom

17. "Bekobodtsement" OAJning rivojlanish strategiyasi 

18. Prospekt emissii

19. Yangi aktsiyalarni chiqarish qarori

20. Homiylik to'g'risidagi ma'lumot

21. Hisoblangan va to'langan dividendlar to'g'risida ma'lumot